GLE x TOPCAR Widebody x ADV1 23″

Mercedes-Benz GLE TOPCAR widebody บวกกับล้อ ADV1 23″ ตามแบบรถเดโมในต่างประเทศ เรียกได้ว่า Complete Car จริงๆครับคันนี้

Share